Bus Tour


Exotic scenery from far away lands
With outstanding bargains on designer brands
A honeymoon in summer our romance is in bloom
We'll be together in our own private room

We're on a bus tour to the outlet mall
We'll be happy somewhere down the road
On a bus tour -- to the outlet mall

Two months of his salary he spent on my ring
It makes me so happy I just want to sing
We'll be contented both night and day
Put it on credit -- some day we'll pay

We're on a bus tour to the outlet mall
We'll be happy somewhere down the road
On a bus tour -- to the outlet mall

We'll listen to our Walkman on the bus
The driver is so cheerful, he even talks to us

We're self sufficient, we've brought lunch in a sack
Drink all you want to, the restroom's in the back
Recline our seats a bit and drift off to sleep
When we awake, we're gonna get stuff really cheap

We're on a bus tour to the outlet mall
We'll be happy somewhere down the road
On a bus tour -- to the outlet mall

We'll send a bunch of postcards to our friends
Pictures of Niagara Falls we found in bargain bins

We're on a bus tour to the outlet mall
We'll be happy somewhere down the road
On a bus tour -- to the outlet mallCaptcha
Widget
Piosenkę Bobs Bus Tour przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bus Tour, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bus Tour. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bobs Bus Tour w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.