Eddie the Jinx


(Eddie is a jinx)
(Eddie is a jinx)
Hey Eddie please don't help me
This is a job I can do by myself
There is no need for you to stay
Please, Eddie, go away
Oh Eddie can't you see how
Your luck turns everything from good to bad
Bad luck don't bother Eddie
He thinks we're superstitious
It only comes to all his friends
He sees no need to make amends
Hey Eddie, don't come closer
Please Eddie, keep your distance
Stay away
Stay away
Stay away
Stay away
(Eddie is a jinx)
(Eddie is a jinx)
Oh Eddie is a problem
He is a hot potato to his friends
When he comes visiting they pray
Please Eddie, go away
To some it might seem cruel
But Eddie takes it in his happy stride
He thinks we all are crazy
Man, he's the weirdest kind of duck
He laughs when we avoid him
He says there's no such thing as luck
Hey Eddie, we know different
Please Eddie, keep your distance
Stay away
Stay away
Stay away
Stay awayCaptcha
Piosenkę Bobs Eddie the Jinx przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Eddie the Jinx, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Eddie the Jinx. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bobs Eddie the Jinx w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.