10,000 Light Years


10000 Lightyears somewhere out in space
They practice love and they know what it takes
No competition and no jealousy
Living in freedom and humanity

10000 Lightyears away, lightyears away far from pain
Came to a place full of grace and of peace
10000 Lightyears away from our fear

Suddenly it's ringing in my ears
Why is it now I don't wanna be here
I feel like flow in that clock at the wall
God, how I wish that this dream would go on

10000 Lightyears away, lightyears away far from pain
Came to a place full of grace and of peace
10000 Lightyears away from our fear

10000 Lightyears somewhere out in space (10000 Lightyears)
10000 Lightyears somewhere out in space (10000 Lightyears)
10000 Lightyears somewhere out in space (10000 Lightyears)
10000 Lightyears somewhere out in space (10000 Lightyears)

3rd verse - on Promo-LP 206 318-000 only!!!
Reality comes knocking at my door
I face the same obligations once more
Dreams took me 10000 lightyears away
I'd give all I got if that's where I could stayCaptcha
Piosenkę Boney M. 10,000 Light Years przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 10,000 Light Years, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 10,000 Light Years. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Boney M. 10,000 Light Years w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.