Consuela Biaz


In the hills above Freno
By a shiny mountain stream
A young man laid where he fell
In the ruins of his dreams
He looked into the sky
Happy to see that the dawn was slowly breaking
And the women knelt beside him
Consuela Biaz

Consuela Biaz she knelt there and gently
She bathed his wounds
And he kissed her trembling fingers
Consuela Biaz

Consuela Biaz she knelt there and gently
She bathed his wounds
And he kissed her trembling fingers
Consuela Biaz

In the town San Domingo
As we laughed and danced all night
To the thrub of flamingo guitars
Seemed a long long way from tomorrow's fight
He came from over the sea
Full of the passion of when
You were born to be free
>From the Valley of Ronda
Consuela Biaz

Consuela Biaz she knelt there and gently
She bathed his wounds
And he kissed her trembling fingers
Consuela Biaz

Consuela Biaz from the Valley of Ronda
To the hills above Freno
Just to die against her shoulder
Consuela Biaz

I'm sorry if I have failed youCaptcha
Widget
Piosenkę Boney M. Consuela Biaz przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Consuela Biaz, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Consuela Biaz. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Boney M. Consuela Biaz w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.