Lovey Dovey Kind Of LoveIf you want it, better come and get it
Ill be so glad to see you wit it
My love, it's a lovey dovey kinda lovin
And if you choose it, don't you misuse it
If you do, you're sure gonna lose it
My love, a smoothie groovy kinda lovin
Ive been savin myself for a long time
Waitin for the right girl to come my way
Ive got the type of lovin for someone that's gonna get
Groovier, smoothier, lovelier day by day
And if you can dig it, don't act livid
Baby, come on strong, baby get with it
My love, it's a mellow yellow kinda lovin
My love, it's so tight and outta sight, alright
Ah, hah
And if you choose it, don't you misuse it
If you do, you're sure gonna lose it
My love, it's a lovey dovey kinda lovin
My love, it's a mellow yellow kinda lovin
Get it, get it, get it, get it, my love
Come on and get it, get it, get it, get it, my love
Come on and get it, get it, get it, get itCaptcha
Widget
Piosenkę Brenton Wood Lovey Dovey Kind Of Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lovey Dovey Kind Of Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lovey Dovey Kind Of Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brenton Wood Lovey Dovey Kind Of Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.