Red BloomsWhen the fists of winter fly, driving bones into the snow
Blackened frostbitten nights, vodka running dry
The statues cloaked in white and migrants from museums
Losing all the feeling now that sunrise is outlawed

Strangers plant themselves down in the cold hard ground
Later when the harvest thaws snow drops will be in bloom

Crossed out on city maps, Prospekt Mira reveals
Shadows drinking antifreeze 'neath the underpass
Ordered once a Gulag's march, now cities send the call
Falling from the rooftops fast and frozen against the wall

Where strangers plant themselves, dead souls of the underground
When February thaws snow drops will be in bloom again
Bloom again, bloom again, bloom again, bloom again
Red blooms, red bloomsCaptcha
Widget
Piosenkę Calexico Red Blooms przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Red Blooms, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Red Blooms. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Calexico Red Blooms w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.