Electric Molecular


First is seemed electrical another way to stimulate chaos-on-chaos
collapsing more everyday next the wires disrupting molecules exploding
combined in acid corroding can not block the signal from the battery to the
brain can not block the poison from the trigger to the vein nothing stops
the impact of the breakdown lane spinning off the axis madness burning
brighter everydayCaptcha
Widget
Piosenkę Chemlab Electric Molecular przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Electric Molecular, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Electric Molecular. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chemlab Electric Molecular w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.