Pyromance


Sink my finger in your hair, the sweat and the smell of our liquid affair,
in a gasoline burn our bodies will churn with a flick of the switch you're
plugged in to the itchmy battery got a charge with my finger triggering
your sparkplug, I felt that speedy booss when you bent down and licked my
boots heady and headed in the direction of soma crash-car intersection it's
called "why don't we do it on the road" or at least that's what I am toldCaptcha
Piosenkę Chemlab Pyromance przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pyromance, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pyromance. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chemlab Pyromance w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.