Force Quit


I can see the curtain
The ending
Knew it was on it's way
I just didn't want it to be today
Watching the cityscape
Drift from day to dusk to dark
Blurrily indistinct the sooty cape
Slowly slips across it's jagged shape
Lights signaling
Some winking on
Then blinking off
Lights signaling
Some winking on
Red and red and white
I can see
Piss over battersea
Floating in flight
On quiet nights I can hear the stars
And cosmonauts talk
A ragged 30-watt moon
Hangs over my hotel room
I saw you nodding out in
The mouth of the night
Face full of white light grace
And I push your body out into space
Let it go
Watch it drift away
Going on to beggar and bitter things
Just a fly with little plucked off wings
Going on to beggar and bitter things
Never fly
Never earn your wings
And when the stars are all burned out
Don't try and tell me what it's all aboutCaptcha
Piosenkę Chemlab Force Quit przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Force Quit, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Force Quit. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chemlab Force Quit w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.