Language of Reality


Do you know the ABC
survival guide in real life
put it down in your dictionary

anger, boredom, conformity,
danger, exhaustion, fake,
greed, hunger, injury,
killings, lootings, mad

this isn't poetry
this is the language of reality

did you learn your ABC
survival guide in real life
gotta learn your vocabulary

nothing, obscene, pain,
queers, rampage, shame,
terror, useless, vanity,
wounded, x-rated, why?Captcha
Piosenkę Die Krupps Language of Reality przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Language of Reality, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Language of Reality. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Krupps Language of Reality w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.