Worst Case Scenario


What is happening to me
no one could foresee
I was living on the edge
of catastrophe
thrown off the system
nailed and bare
fish out of water
jumping for air
stranded with no help
outlawed and shunned
luck turned against me
thousand to one
some call it fate
what's my reality
world allied against me
fatal conspiracy

I can't take it, I can't take it
I can't take it no more
Worst case scenario

in the elevator to heaven I'm stuck
on the lowest level run out of luck
a downward spiral
is sucking me in
my plans for the future
a case for the bin
no glimmering hope
brightens my night
at the end of the tunnel
there is no light
some call it fate
what's my reality
world allied against me
fatal conspiracy

Music: Engler, Altus
Lyrics: Doerper, EnglerCaptcha
Piosenkę Die Krupps Worst Case Scenario przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Worst Case Scenario, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Worst Case Scenario. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Krupps Worst Case Scenario w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.