All Little Devils


Rise and shine in the night
My pride salutes me, until I fall
The wicked children praise my name,
then writes it in the morning sky
All litlle devils are dancing in ecstacy
Inspired by the taste of horror
Proud to be insane forever
Proud to be insane
Let out the killer in me
Raise your hands above your head
Close your eyes and you'll be dead
Broken dreams of insanity
Anger will be my victory
Inspired by the taste of horror
Proud to be insane forever
Proud to be insane
Let out the killer in me!Captcha
Piosenkę Dismal Euphony All Little Devils przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Little Devils, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Little Devils. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dismal Euphony All Little Devils w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.