A Thousand Rivers


Thousands of years have passed
Still we do not know
O tell me, please, tell me
what lies beyond our comprehension
We are nothing but autumn leaves
swirling in the circles of time
Haunted by the shadow of our past
Time won't sweep away
our deepest scars of memories
It will carry them along eternity
Betrayed by the enigma of existence
Yet, we admire this insignificance
O shameful, pathethic
Listen carefully:
To the sound of an evening breeze
And the sound of a thousand rivers
struggling towards the sea
But all is so dead and silent
Well, this way it's got to beCaptcha
Piosenkę Dismal Euphony A Thousand Rivers przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Thousand Rivers, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Thousand Rivers. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dismal Euphony A Thousand Rivers w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.