D.J.G.


You are the happiest minute on a sunny day
And a silly song, when no one is around
I am a sorry sight on a Saturday night
You know that if I'm fine, I will soon be down but I know that you think I'm o.k.
So that's all that matters anyway
Yeah I'm the guy that forgets your kiss on valentines
You know I'm a jerk but you let me off the hook
I don't know what you see in me but I'm glad that you think so
You're just too good for me and yet you're perfect company
And I know that you think I'm o.k.
And that's all the matters anyway
You are the best thing that ever came to me
And when forever ends together we will beCaptcha
Piosenkę Down by Law D.J.G. przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke D.J.G., gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki D.J.G.. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Down by Law D.J.G. w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.