Dreams Away


dream away
you're just a dreamer boy
and I've been here before
dream away
you're dreaming your life away
it's what they want you to believe
salute the flag, say the pledge
that's what they say
it seems to me like there's so much more
taking it to the wall
it seems to me there's more than what they say
hold your head up

target their world
just let em fly
dreams away
now, no matter how I try
I just can't walk away
it seems it's inside me and it will stay
so whenever you get down
just think of all the things we've done
then you know that we can take it
you know it's just begun
hold your head up
target their world
just let em fly
dreams awayCaptcha
Widget
Piosenkę Down by Law Dreams Away przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dreams Away, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dreams Away. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Down by Law Dreams Away w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.