Born Dead


Brought to this world to wither away
Naive about the ways of life is what they say
Millions live millions die, more are yet to come
Living skeletons - where they come from

Born dead into this world
To starve and rot in agony
Born dead into this world
It's their choice, why can't you see

Life of misery, soon a corpse you be
As bones show through, nothing you can do
Relief does not exist
When you are born to die

Disease spreads fast across their dying world
Many cemeteries they will have to build
As process goes on for many years to come
A human waste land created when they are doneCaptcha
Piosenkę Dr. Death Born Dead przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Born Dead, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Born Dead. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dr. Death Born Dead w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.