Genetic Reconstruction


Extending a life with total resistance
To fatal disease, future methods of science

Replacing what is real by using technology
Population control, selecting those who will breed
A specific type of form chosen for the unborn
A mind without emotion
Progressive anatomy

Genetic reconstruction
Evolution in production

[Solos: Murphy, Shuldiner]

Producing a race of human machines
A new age of existence the world will see

Replacing what is real by using technology
Population control, selecting those who will breed
A specific type of form chosen for the unborn
A mind without emotion
Progressive anatomy

Genetic reconstruction
Evolution in productionCaptcha
Piosenkę Dr. Death Genetic Reconstruction przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Genetic Reconstruction, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Genetic Reconstruction. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dr. Death Genetic Reconstruction w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.