Lady Wisdom


Listen, Lady Wisdom pleads
Calling out to simple minds
As they look within themselves
They all look within themselves

They make gods out of earthly things
Satisfy themselves with other things
All men like sheep have gone astray
Drifting far as she cries for them to stay

They turn away, they turn away
The good advice they ricochet
They turn away, they turn away
Life was on the table, but they turned away

The foolish look past Lady Wisdom
Blinded only by their eyes
They build houses of sound
Oh, they build a house of sand

Drifting far, where have they gone?
Drifting far, where have they gone?
Drifting far, where have they gone?
Drifting far as she cries for them to stay
Folly's found her way into the hearts of many men
And the company she keeps now lies alone down in the sandCaptcha
Widget
Piosenkę Earthsuit Lady Wisdom przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lady Wisdom, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lady Wisdom. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Earthsuit Lady Wisdom w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.