You Are My Lucky Star


You are my lucky star,
I saw you from afar
Two lovely eyes they were gleaming, beaming,
I was starstruck

You're all my lucky charms,
I'm lucky in your arms
You've opened heaven's portal
here on earth for this poor mortal

You are my lucky star







Captcha
Piosenkę Eddy Duchin You Are My Lucky Star przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Are My Lucky Star, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Are My Lucky Star. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Eddy Duchin You Are My Lucky Star w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.