Six Weeks


I Still Can't Sleep Sometimes
I Saw God That Day
Can't Get Out On Borrowed Time
Watch It Flow Away
If I Don't Wake Up
If I Don't, If I Can't Make The Change
I Try To Take Up There's No Way To Escape, Get Away
Don't You Walk Out Don't Look At Me
No, I'm Not Blinded But I Just Can't See
Some Thing You Can't Push Away
Still Don't Eat Sometimes
My Thoughts Run Away
And If I'm Drowning
Will You Help Me
I'm Here Just In Time To See
You Regret, You're Not Hearing Me
You Descend, To Your End
Not A Friend, Think Again
Back To When You Were So
Lost And Losing Sleep I See
You Knew It Wasn't Far
Don't Shift The Blame On Me
You Knew About This All Along
And You Thought You Were Strong
Six Years, Six Months, Six Weeks
Six Days, Still Times To Go
You Never Know What Comes
Until Tomorrow Lets You Know
If I Could Make You Understand
If I Knew What To Say
Life Is Full Of Changes
They Don't Always Go Your Way
Six Years, Six Months, Six Weeks
Six Days, Still Times To Go
You Never Know What Comes
Until Tomorrow Lets You Know
If I Could Make You Understand
If I Knew What To Say
Life Is Full Of Changes
They Don't Always Go Your WayCaptcha
Widget
Piosenkę Enertia Six Weeks przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Six Weeks, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Six Weeks. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Enertia Six Weeks w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.