Hard Drive


This is the town i'm living in
This is the street i'm walking down
These are the friends i'm visiting
These are the clothes i'm wearing now
This is the house i'm building here
This is the girl i'm marrying
This is the chord i'm strumming now
This is the faith i'm leaning on

This is the child i'm bearing now
This is the love that i've always had
This is the face i make when i'm sad
This is the town i'm living in
This is the hard drive
This is the ocean
have you ever felt yourself in motion (x2)

These are the feet i'm standing on
These are the hands that build a world
This is the bed i'm sleeping in
This is the shirt i'm buttoning
This is the pace i'm moving at
This is the tune i'm humming now
This is the road i'm walkin down
These are the lips that form my words

This is the stone that i wana turn
These are the people that i love
These are the eyes that look above
This is the town im living in
This is the hard drive
This is the ocean
have you ever felt yourself in motion (x2)Captcha
Piosenkę Evan Dando Hard Drive przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hard Drive, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hard Drive. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evan Dando Hard Drive w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.