Stop My Head


Speaking before you figure it out
Not always right but never in doubt
Stepping inside for now
Your mind is red, fall down dead

Into the dark, out of the room
Out of the way, never too soon
Some of the ground you gave
Lost instead, fall down dead

Don't listen to me, listen to yourself
Listen to yourself
Don't listen to me or anybody else
Listen to yourself

Some of the things you said
(Some of the things)
Stop my head, fall down dead
Fall down deadCaptcha
Piosenkę Evan Dando Stop My Head przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stop My Head, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stop My Head. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evan Dando Stop My Head w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.