Tekst piosenki Graham Coxon: Bittersweet Bundle of Misery

Bittersweet Bundle of Misery


Now the end is in sight, I'm just tired
Lying awake at night so wired
And fired up with biological urge in my belly
And I hunt for the words on my telecaster
Spinning faster, goodnight you

You're beautiful, I love to watch your face in the morning light
You're really cool, I like the way we fight right through the night
And the way we used to kiss was way out of sight
But I can never hope to set you free
Cos you're my bittersweet bundle of misery

As I study the lines on the ceiling
I find the fact you're unkind quite appealing
I'm feeling sure that I have come to the end of you tether
And there's no such thing as happily ever
After it just gets dafter, goodnight you

You're beautiful, I love to watch your face in the morning light
You're really cool, I like the way we fight right through the night
And the way we used to kiss was way out of sight
But I can never hope to set you free
Cos you're my bittersweet bundle of misery

It would take me an age to marry you
Now I've seen you use my razor like you do, its true

You're beautiful, I love to watch your face in the morning light
You're really cool, I like the way we fight right through the night
And the way we used to kiss was way out of sight
But I can never hope to set you free
Cos you're my bittersweet bundle of miseryCaptcha
Piosenkę Graham Coxon Bittersweet Bundle of Misery przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bittersweet Bundle of Misery, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bittersweet Bundle of Misery. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Graham Coxon Bittersweet Bundle of Misery w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.