Demasduits Dream


I dreamt I saw a woman
Standing by the strand
Waiting for her people
To come in from the land

Waiting there for seven days
She built a fire in the sand
Waiting for her people
To come in from the land

She had the look of a refugee
Hiding in her eyes
And when I tried to talk to her
She answered with a cry

And pointed to the water
Out beyond the harbour line
Where a thousand ships lay waiting
They lay waiting for my sign

CHORUS:
I remember days of sunlight
With my father by my side
And the children, ran before us
Like the foam upon the tide

We ran like frightened partridge
When the strangers came to talk
Bringing sickness 'round them
And the thunder in their walk

We ran into the valleys
And we ran into the hills
They only ran before us,
Driven by the strangers' will

CHORUS

I'm waiting by the landwash
Giant standing near
I see them coming always
Children in their fear

I'm waiting on my blanket
And the giant waits with me
And I will wait here always
As they fill the endless sea

CHORUS
repeatCaptcha
Piosenkę Great Big Sea Demasduits Dream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Demasduits Dream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Demasduits Dream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great Big Sea Demasduits Dream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.