Aint No Way To Treat A Lady(music & lyrics: Floyd Rose and KJ)

She was just sixteen, she was so sweet and clean
she walked just like she know where she'd been
She set my blood on fire, I said "Are you for hire?"
That's when she turned on me and screamed:

"That ain't no way to treat a lady,
that ain't no way to treat a lady"

She had a Southern smile, had a New York style,
I couldn't let her get away
She was the girl of my dreams,
and because I was mean, I had to listen to her say

I had to have her bad, but she left me mad;
that ain't the way it should be
I'm gonna find that girl, take her around the world,
I'm gonna love her 'till she screamsCaptcha
Widget
Piosenkę Great White Aint No Way To Treat A Lady przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Aint No Way To Treat A Lady, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Aint No Way To Treat A Lady. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great White Aint No Way To Treat A Lady w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.