Burning House of Love(Cervenka, Doe)

Drive by my house late at night,
you can see it from the freeway above,
No silhouette, but a light left on,
burnin' there for love, burnin' there for love
Smoke is risin' from the black,
comin' out my back door
I'm inside, sound asleep, a cigarette on the floor,
burnin' there for love, burnin' there for love
Well, I can still remember a couple of years ago,
when the smoke and flame from our name,
was a burnin' house of love, burnin' house of love
a burnin' house of love
Burnin' house of love, burnin' house of love
The rusty nail over our front door,
is where I hung our tears in the rain
I threw that horseshoe into the weeds,
I seen what love can bring, I seen what love can bring
Now you're in your bed and I'm in mine,
on either side of town;
I think I might take a little ride,
and burn your love house down,
like a burnin' house of love, a burnin' house of love
Burnin' house of loveCaptcha
Widget
Piosenkę Great White Burning House of Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Burning House of Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Burning House of Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great White Burning House of Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.