Cold Hearted Lovin'(Anderson, Niven, Russell)

There's always more than meets the eye
Sometimes a smile can hide a lie
Learn't me the hard way don't it show
S'listen up and you will know

Baby's got a set of wheels
She knocks me off my feet
Ooh she's got me burnin'
Cruisin' down the street

I gotta have that girl
To ease my achin' love
Oh, wontcha' take me for a ride
She says I gotta steal her stars from above
She says I gotta did her diamonds from the mine
Before she'll
Now that's cold hearted lovin'

Now papa told me me what to do
Go find a love pure and true
I know how lovin' ought to be
Hey girl, whatcha see in me?
Baby's got me scratchin' like a dog outside her door
Ooh she's got me slavin' and I can't take no
More, more, more, more
And that's cold hearted lovin'Captcha
Widget
Piosenkę Great White Cold Hearted Lovin' przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cold Hearted Lovin', gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cold Hearted Lovin'. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great White Cold Hearted Lovin' w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.