Cryin'(Kendall, Lardie, Niven, Russell)

Lately I've been tryin'
To have a word or two
Waitin' for a moment
To get to you

As I've been restrainin'
What I need to say
Silence gets misunderstood
Some way

Now it's time to sit right down
And make my point of view
Otherwise, oh love of mine
I'll fall away from you

Woman, I'm a singer
That's all I'll ever be
Give n' take n' don't complicate
The simple harmonies

There's nothing I need from you
That you should keep from me
Nothing that you hold
Sets you free

And all I have these simple words
That I will give to you
He's the fool who won't reach out
And tries to play it cool

I'm cryin'
Baby I'm cryin'
And it feels like I'm dyin'
'Cos I can't get next to you

I'm cryin'
Baby I'm cryin'
And it feels like I'm dyin'
'Cos I can't get next to you

Darlin' come on and hold me
I need a one and only
Baby hear me when I say

I'm cryin'
Baby I'm cryin'
Feels like I'm dyin'
'Cos I can't get next to you

I'm cryin'
Baby I'm cryin'
Feels like I'm dyin'
'Cos I can't get next to youCaptcha
Widget
Piosenkę Great White Cryin' przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cryin', gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cryin'. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great White Cryin' w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.