Easy(music: Russell, Lardie, Kendall / lyrics: Russell, Kendall)

Got a handful of nothin', and a rusty old bed;
got our pockets full of wishes, dreams inside our heads
But this ole world ain't got anything that your love,
your sweet love, ain't gonna give

No wait a minute, darlin',
I think there's something you ought to hear
Still crazy 'bout your lovin', girl, even after all these years
Got a gleam in your eye, and a smile that never fails
to recognize when I'm feelin', feelin' blue

You're so easy to love, like a warm summer night,
you're so easy to love, and it sure feels right,
you're so easy to love, and I'll be a fool just for you

Yes, it's been awhile since
I've been lovin' you, chile,
Don'cha leave me alone,
don'cha leave me alone, oh, no
Don'cha leave me alone, never leave me alone

Now, they say hearts often wander,
well, let me make one thing perfectly clear;
This ole heart of mine, darlin', is goin' be stayin' right here
'Cause the love that you give is like a sweet song playin'
through my soul

You're so easy to love, like a walk in the rain,
you're so easy to love, I'd do it all again,
you're so easy to love, and I'll be a fool just for you

You're so easy to love,
and I'll be a fool just for you, yes I willCaptcha
Widget
Piosenkę Great White Easy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Easy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Easy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great White Easy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.