Glitter


Wasted glitter on my feet
Smokey flashes light my way
Light sparkles on the last note that I dare to speak
And just fall to sleep
But it's not so sweet
The days are dragging on
So incomplete
You wish you could be wrong
And I'm not so cheap
You sway me with your song
Lipstick patterns on my face
Empty bottle in my hand
Float like a feather to the cold, hard, concrete
And just fall to sleep
But its not so sweet
The days are dragging on
So incomplete
You wish you could be wrong
And I'm not so cheap
You sway me with your song
I'm almost done, I'm almostCaptcha
Widget
Piosenkę Halfcocked Glitter przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Glitter, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Glitter. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Halfcocked Glitter w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.