I Lied


I got something I know you want
You say that I'm the sweetest lover your cherry bom
You got something you know I need
I say that you're my favorite honey you make me sweet
Oh, but I lied
You're just a selfish little sucker that's all used up inside
II got something that you can't resist
I'm your electrified lover with every kiss
You think you are the only one
To take the credit for the evil that I have done
You think you got something on me
You may as well face it you're just lonely
That satisfied look that is on your face
Well, in 24 hours you'll be replaced cuz'
Oh, I lied
You're just a selfish little sucker who's all used up inside
Well, I lied, I lied
And you're a stupid motherfucker who's got no use in life
And on my knees I, I'd never have to
And on my knees I, I'd pray for you
Oh, I lied
You're just a selfish little sucker who's all used up inside
Well, I lied, I lied
And you're a stupid motherfucker who's got no use in lifeCaptcha
Piosenkę Halfcocked I Lied przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Lied, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Lied. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Halfcocked I Lied w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.