Sober


Bought my lover a new best friend
To get him out of the rut he's in
800 options to pick through and
He hasn't bid on a single brand
But you're not
What I want
And I'm not
What you need
Order a
Million colors
But you can't
Exchange me
And I'm tuning in
To hear what he told her
And I'm one day off
From over-exposure
How can I just sit back when I'm 2 days closer to being passed over
And I'm not in love
When I'm sober, I'm sober, I'm sober
Got my lover an open book
He couldn't bother to take a look
But you're not
What I want
And I'm not
What you need
Take back
A million words
But you can't
Erase me
And I'm tuning in
To hear what he told her
And I'm one day off
From over-exposure
How can I just sit back when I'm 2 days closer to being passed over
And I'm not in love
When I'm sober, I'm sober, I'm soberCaptcha
Widget
Piosenkę Halfcocked Sober przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sober, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sober. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Halfcocked Sober w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.