Taking Over


All this freedom is
Making fun
Of all the objects that I've overcome
All this sunlight just
Gets in my way
Won't let me wallow in my own decay
So I just stop
I catch my breath
And when it's over
Will you be with me
All this talking it
Fills my head
With all the things I wish I never said
And all these people they just
Cloud my mind
But I still miss the things that I left behind
I get so desperate
So I'll just hold my breath
And when it's over
Will I believe
When it's over
Will you be with me
And when it's over
Will you still want to leave
And when it's over
Will you still be
And when it's over
Will I believe
When it's over
Will you be with meCaptcha
Widget
Piosenkę Halfcocked Taking Over przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Taking Over, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Taking Over. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Halfcocked Taking Over w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.