Above And Beyond


Well a poor boy's chances for a pretty girl's glances are sometimes very few
No I've got no money but if you'll be my honey here's what I'll offer you
I'll give you love that's above and beyond the call of love
And I'll never ever make you cry
Yes I'll give you love that's above and beyond the call of love
And love honey money can't buy

Well now we met by chance and I knew at a glance that I'd found my destiny
Well honey I wanna carry you off and marry you if you'll just agree
And I'll give you loveCaptcha
Piosenkę Harlan Howard Above And Beyond przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Above And Beyond, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Above And Beyond. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harlan Howard Above And Beyond w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.