Baby Sister


Baby sister what a waste to see you in this place
I lose my mind from worryin' over you
A barroom full of people higher than a steeple
But I know why you do the things you do
And I curse the man that made you what you are today
I hope he dies a thousand times a thousands ways
Your eyes are full of tears let's get out of here
For I love you baby sister let's go home
[ piano ]
Yes I curse the man that made you
Mama's waitin' baby sister let's go homeCaptcha
Piosenkę Harlan Howard Baby Sister przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Baby Sister, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Baby Sister. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harlan Howard Baby Sister w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.