Chokin' Kind


I only meant to love you don't you know it babe
Why couldn't you be contented with the love I gave
I've given you my heart but now you want my mind
Your love scares me to death girl it's the chokin' kind
You can kill a man with bullets poison or a knife
But it hurts him more to take his pride and run his life
Whatever it is you want girl Lord I hope you find
But that hat don't fit my head it's the chokin' kind
[ guitar ]
When you fall in love again girl take a tip from me
If you don't like the peaches walk on by the tree
Find what you want and keep it treat it sweet and kind
But let it breathe don't make your love the chokin' kind
Oh baby bye bye baby bye bye baby bye bye og baby bye bye
Bye bye baby baby bye byeCaptcha
Piosenkę Harlan Howard Chokin' Kind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Chokin' Kind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Chokin' Kind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harlan Howard Chokin' Kind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.