I Don't Mind


It used to break my heart each time you cheated
I tried to leave the Lord knows how I tried
But I stay here no matter how I'm treated and all it really cost me was my pride
But I don't mind I don't mind I did for a time but I don't mind
You and I have a perfect understanding you come and you go just as you please
And I never get too angry or demanding it's hard to get mad on your knees
But I don't mind baby I don't mind I did for a time but I don't mind
[ dobro ]
Once I was strong as the mountain I stood tall like a giant oak tree
Now my blood runs thin like water from a fountain you've taken all the man out of me
But I don't mind baby I don't mind I did for a time but I don't mind
I don't mind baby I don't mind I did for a time but I don't mindCaptcha
Piosenkę Harlan Howard I Don't Mind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Don't Mind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Don't Mind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harlan Howard I Don't Mind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.