Hp Mirror Mirror


No mirror, lie to me Bring me back the things I see - 2x

You say you show me what I want The deepest, yearning part of my heart
I see my long past dad and mum Because he killed them before their time here was done

I hate the Dursleys, want my parents, I won't see them again
What do I have to do to let me win?

Mirror, mirror, standing on the floor Why is it my parents, compared to money, I want more? Mirror, mirror, I wish you could lie to me, and bring my parents back Bring my parents back to me

No mirror, lie to me Bring me back the things I see - 2x

Why did I come back every night? So I could have my dead parents in my sight
I knew I couldn't get them back There was no spell that I could use to change the past

I hate the Dursleys, want my parents, two who'll love me, I know
My true feelings, I keep inside me, won't let show

Mirror, mirror, standing on the floor Why is it my parents, compared to money, I want more? Mirror, mirror, I wish you could lie to me, and bring my parents back Bring my parents back to me

If only wishes could be dreams and all my dreams could come true, my mum and dad would be here with me in front of you If I could know them, to be with them every day, a big price, I'm willing, I'm willing to pay

Mirror, mirror, standing on the floor Why is it my parents, compared to money, I want more? Mirror, mirror, I wish you could lie to me, and bring my parents back Bring my parents back, back Mirror, mirror, standing on the floor Why is my parents, compared to money, I want more? Mirror, mirror, I wish you could lie to me, and bring my parents back Bring my parents back to me

No mirror, lie to me, bring me back the things I see No mirror, lie to me… - 2xCaptcha
Piosenkę Harry Potter Hp Mirror Mirror przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hp Mirror Mirror, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hp Mirror Mirror. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Harry Potter Hp Mirror Mirror w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.