Mother


Mother - Can you hear me cry?
Mother - Can you feel my pain?
Mother - Why am I born?
Mother - Your lonely cries buried in the night
Mother - Your worthless flesh will rise one day
Mother - You'll suffer for my lust
Mother - I'll burn your innocent bones
Mother - Your corpse will be reborn
Mother - Can you hear me cry?
Mother - Can you feel my pain?Captcha
Piosenkę Incubator Mother przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mother, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mother. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Incubator Mother w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.