Stop the Madness


Life is born in memories
Maids are buried by ashes
Headless preachers drinking their blood
Forget your disgrace
By selling souls to hell
Stop - The - Madness
Murders ignored - Pain fills my fear
Burning houses possessed by my curse
Sadistic creatures - Torture my soul
An endless manipulation calls me godCaptcha
Piosenkę Incubator Stop the Madness przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stop the Madness, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stop the Madness. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Incubator Stop the Madness w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.