Dark Of Night


In the dark of night
Those small hours
Uncertain and anxious
I need to call you
Rooms full of strangers
Some call me friend
I wish you were by my side
In the dark of night
Those small hours
I drift away when I'm with you
Here comes the clown
His face is a wall
No window, no air at all
In the dark of night
Those faces they haunt me
I wish you were by my side
Well I wish you were by my side

Submitted by Michael HackCaptcha
Piosenkę Inxs Dark Of Night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dark Of Night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dark Of Night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inxs Dark Of Night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.