How Sweet You Are


How sweet you are, how sweet you are
How dear your tenderly smiling face
Through days all bitter and gray and grim
Through nights when even the stars are dim

How sweet to know my heart can glow
From just the warmth of our first embrace
The world's a lovelier world by far
When I remember how sweet you are

Through days all bitter and gray and grim
Through nights when even the stars are dim

How sweet to know my heart can glow
From just the warmth of our first embrace
The world's a lovelier world by far
When I remember how sweet you areCaptcha
Piosenkę Jo Stafford How Sweet You Are przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke How Sweet You Are, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki How Sweet You Are. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jo Stafford How Sweet You Are w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.