Die For Freedom


I hear their voices calling
I feel their eyes watching me

Nothing but few words to say
Mercy's not the one I'll pray
I won't be their slave no more

Tonight we'll pay out lust for freedom
d'you see my eyes?
They're bold and proud 'cause I don't fear the price

Die for freedom - that's the price we will pay
Die for freedom - am I dying in vain?
We faced the Masters (higher of Sins)
Die for freedom

My dreams are falling down
now I understand what it means

Masters call, I have to go
should I follow what they said?
Tell me now: is there a reason why?

Tonight we'll pay out lust for freedom
d'you see my eyes?
They're bold and proud 'cause I don't fear the price

Die for freedom - that's the price we will pay
Die for freedom - am I dying in vain?
We faced the Masters (higher of Sins)
Die for freedom

[SOLO: BREEZE/RAIN/TH"?RSEN]

Tonight we'll pay our lust for freedom
Die for freedomCaptcha
Widget
Piosenkę Labyrinth Die For Freedom przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Die For Freedom, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Die For Freedom. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Labyrinth Die For Freedom w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.