Out Of Memory


Come to the city where madness takes over
come to the land where the nightmare comes true

Open your mind to a fantasy-travel
where no more rules dominate out this world

I know and i remember the silences
I've seen and i don't relate of death

All i've seen and all i wanted
i wasted my time, now i flow with the sand

I've never begun, i haven't finished, yet
I am a step out of memory

[Magnani C]Captcha
Piosenkę Labyrinth Out Of Memory przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Out Of Memory, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Out Of Memory. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Labyrinth Out Of Memory w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.