Freeman


Hard to believe when there's nothing to see
Blind faith is not for me
We had a Christ we made him bleed
And someone took his fee

Where is my God maybe he has forgotten
Or is it just careless now

There is a place for every free man
Who wants to stay out of the flock?

Never before never so strong
The need to walk alone
Dark is the mind 'cause I don't know
What tomorrow will be

There is a place for every free man
Who wants to stay out of the flock?
Don't know if it's right or wrong
But I still sing my song
Until I have the strength to carry on

How to believe when there's too much to see
Fake faith is not for me
We are alone when we die and when we are born
Life runs fast as a storm

There is a place for every free man
Who wants to stay out of the flock?
Don't know if it's right or wrong
But still I sing my song
Until I have the strength to carry onCaptcha
Widget
Piosenkę Labyrinth Freeman przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Freeman, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Freeman. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Labyrinth Freeman w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.