Infidels


Again bodies on the ground
Covered by black shrouds
One more time the holy war has left his scar
But now is heavier than ever was before
Into a school Do I need to say more??

A media speculation
The pain here is for sale
My candle keeps on burning

Infidels but so proud about it
In the name of freedom
Preachers without love and compassion
Stay away from us

And now eggheads say the dialogue is the only way
They don't have to dig another grave today
Black widows, killers, pregnant of dynamite
A little comfort is you too will die

A media speculation
The pain here is for sale
My candle keeps on burning

Infidels but so proud about it
In the name of freedom
Preachers without love and compassion
Stay away from usCaptcha
Widget
Piosenkę Labyrinth Infidels przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Infidels, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Infidels. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Labyrinth Infidels w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.