I Don't Love You Anymore


(butch monserrat)

Lea:
I've been thinking
It seems we're going nowhere
You don't share my feelings
It doesn't seem fair
I guess there's nothing
Much more I can do
I know I've got to try
And make it without you
I don't love you anymore
Can't you see, it's just no good
I've gotta walk out that door
There's nothing left to say
I've gotta go my way
Try and understand
Ariel:
We've had bad times
But that's no reason to go
I can't live without you
I need you, don't you know
That I still love you
Don't, don't do this to me
You know I won't make it alone
Can't you see
Lea:ariel:
I don't love you anymoredon't do this to me
Can't you see it's just no good
I've gotta walk out that door
That's no reason to go
There's nothing left to say
I can't live without you
I 've gotta go my way
Oh no
Lea:ariel:
I don't love you anymore
Don't do this to me
Can't you see it's just no good
I've gotta walk out that door
That's no reason to go
There's nothing left to say
I can't live without you
I 've gotta go my way
Try and understand
Okay
If there's no other way
Then, goCaptcha
Piosenkę Lea Salonga I Don't Love You Anymore przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Don't Love You Anymore, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Don't Love You Anymore. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lea Salonga I Don't Love You Anymore w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.