Everyday Combat


Bar Fight, week night
You don't look right, poor mite, no bite
Wake up, first light
This is what we live and what we see
Dance club, strip light
Get drunk, no sight, watch it ignite
Live it up tonight
Nobody really cares, but it's not for me

So raise your glass my son (it's not for me)
We're telling everyone (it's not for me)

Living in everyday combat
Day to day commuter riot
Shot down, Dancing in the DMZ
(And we will) walk on, streets on fire
Caged in with razor wire
Shot down, living in the DMZ
Living in the DMZ

T-T-Times up, let's go, all that we know
Release tension, you're my hero
After dark, terror in the town high street
And I know you can't stop full throttle
Get involved mate, broken bottle
(Invasion) Panic on the cold concrete

So raise your glass my son (it's not for me)
We're telling everyone (it's not for me)

Living in everyday combat
Day to day, commuter riot
Shot down, shot down, dancing in the DMZ
(And we will) walk on, streets on fire
Caged in with razor wire
Shot down, living in the DMZ
Living in the DMZ
Living in the DMZ
Living in the DMZ

Right Yeah

Let's go

Living in everyday combat
Day to day, commuter riot
Shot down, dancing in the DMZ
(And we will) walk on, streets on fire
Caged in with razor wire
Shot down, living in the DMZ
Living in the DMZ

Oh yeah, oh yeah

Living in the DMZ

Oh right, oh yeah

Living in the DMZ

Don't think you're safe 'cause it's not over [x16]Captcha
Piosenkę Lostprophets Everyday Combat przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Everyday Combat, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Everyday Combat. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lostprophets Everyday Combat w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.