I Don't Know


Today they asked me, "what do you always seem to find?"
But though I could not answer I'd have lost my way
And I could tell that this ain't right
The morning sunrise seemed to ask me why I tried
To find the strength in people who had never thought about a different way of life
It just doesn't seem that easy

I don't know where to go
I don't know what to be
I don't know how to change from being me
I don't know what to say
Maybe another day
I'll stop getting lost and find my way, home
All I know is gone

But the storms of weather, you know they don't seem to be as bad
If you think there's hope from here and there's a life you should now have
I don't have answers and no questions spring to mind
So here I've ended up now, there's no more signs and the roads are blocked
Aw, man
It just doesn't seem that easy

I don't know where to go
I don't know what to be
I don't know how to change from being me
I don't know what to say
Maybe another day
I'll stop getting lost and find my way, home
All I know is gone

(I see no reason to move on)

I don't know where to go
I don't know what to be
I don't know how to change from being me
I don't know what to say
Maybe another day
I'll stop getting lost and find my way, home
All I know is goneCaptcha
Piosenkę Lostprophets I Don't Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Don't Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Don't Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Lostprophets I Don't Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.