American Beauty


Scars and bars and a no-tell motel
Black and white cars, pulling over backseat bombshells
A jack knife operation, crying out loud
Walking in a deadman's shoes then take the next train out

Step outside, get up off of your knees, American beauty
Step outta line, baby you got to say please, American beauty,
No place to run, get right back to where you started from

Standing in the shadows, it happened way too fast
Two desperadoes, fighting in the broken glass
Push comes to shove in a California minute
Blood on the tracks, you never look back, she ain't dead yet

Step outside, get up off of your knees, American beauty
Get outta line, baby you got to say please, American beauty,
No place to run, get right back to where you started from

Scars and bars and a no-tell motel, ooh
Black and white cars, pulling over backseat bombshells
A different education, dollar everyday
Give them all a happy ending, send them on their way

Step outside, get up off of your knees, American beauty
Get outta line, baby you got to say please, American beauty,
Get outta line, get up off of your knees, American beauty
No place to run, get right back to where you started fromCaptcha
Piosenkę Mr.Big American Beauty przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke American Beauty, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki American Beauty. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Mr.Big American Beauty w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.